Jak wygląda likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach wspólnot mieszkaniowych? Które wspólnoty zdecydowały o podłączeniu budynków do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej? Gdzie rozmowy na ten temat są dopiero prowadzone? Informacji na te tematy wysłuchali radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

W połowie maja 2012 r. Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, EDF Kraków SA, Elektrownia Skawina SA oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zjednoczyły siły w walce o poprawę jakości powietrza w Krakowie. Przedstawiciele tych podmiotów podpisali porozumienie w sprawie likwidacji palenisk węglowych na terenie miasta. Dzięki ich wspólnym działaniom mieszkańcy, którzy chcą się definitywnie rozstać z piecami i kotłowniami węglowymi, mogą liczyć na dofinansowanie. Firmy i instytucje pokrywają większą część kosztów wykonania instalacji wewnątrz budynków. Sygnatariusze porozumienia pragną w ten sposób zachęcić mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy z 27.04.2001 r. Sejmik Województwa Małopolskiego może w drodze uchwały w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W związku z tym Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął 12.11.2015 r. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała przewiduje, iż od 01.01.2019 r. dopuszczalne będzie wyłącznie stosowanie w instalacjach paliwa gazowego oraz lekkiego oleju opałowego.

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa w grudniu 2015 r. zwrócił się do zarządców 326 budynków wspólnot mieszkaniowych, które znalazły się na liście sporządzonej przez Zarząd Budynków Komunalnych jako budynki, w których zachodzi konieczność likwidacji źródeł niskiej emisji, z prośbą o podjęcie przez wspólnoty decyzji dotyczącej likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach. Wskazano, iż decyzja członków wspólnoty powinna określać czy wspólnota mieszkaniowa będzie realizować likwidację niskiej emisji kompleksowo dla całego budynku (np. poprzez przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wykonanie centralnej kotłowni), czy likwidacja niskiej emisji będzie wykonywana indywidualnie przez właścicieli lokali (np. poprzez wymianę ogrzewania na elektryczne lub gazowe).

W latach 2014-2016 do miejskiej sieci zostało przyłączonych 18 wspólnot mieszkaniowych. Najwięcej ze Starego Miasta. W trakcie procedur związanych z przyłączeniem budynków do MPEC są budynki przy ulicach: Benedykta 3, Słowackiego 44, Jadwigi z Łobzowa 15 oraz Skrzatów 4. Należy zaznaczyć, iż w latach 2014-2016, kiedy zintensyfikowano działania związane z likwidacją niskiej emisji, 25 wspólnot mieszkaniowych podjęło uchwały wyrażające wolę przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Część z tych wspólnot jest w trakcie realizacji procedur związanych z przyłączeniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast z przyczyn technicznych (brak sieci cieplnej w pobliżu) oraz ekonomicznych (zbyt wysokie koszty podłączenia) nie wszystkie wymienione budynki będą miały możliwość przyłączenia do MPEC. I w takich przypadkach będą zmuszone do likwidacji źródeł niskiej emisji indywidualnie poprzez montaż ekologicznego ogrzewania elektrycznego lub gazowego przez właścicieli lokali. Jednocześnie spośród wymienionych powyżej wspólnot kilka z nich boryka się również z problemem wskazania odpowiedniego pomieszczenia, które spełni wymogi pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny. W tej sytuacji przedstawiciele Wydziału Mieszkalnictwa zadeklarowali, że w szczególnych przypadkach zostaną przekazane komórki piwniczne, będące w posiadaniu najemców lokali gminnych, jako pomieszczenia na węzeł cieplny. (KMM)

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich tygodniach widać, że presja migracyjna na Polskę, wyraźnie się nasiliła. Dzieje się to zarówno na granicy z Białorusią, która jak wszystko na to wskazuje stała się mniej szczelna, niż było podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale niestety także na granicy z Niemcami, gdzie niemiecka policja,

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

(114) Zbigniew Kuźmiuk

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(351) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(392) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(508) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)