Mieszkam na tym osiedlu już 15 i od tego czasu wraz z żoną Grażyną Zamorską staramy się wpływać na jakość naszego życia. Ponieważ mam zamiar wziąć udział w wyborach do Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały chciałbym naszym Czytelnikom zaprezentować historię osiedla z ostatnich 15 lat, czyli od 20004r jak na Żabińcu zamieszkałem. Zarejestrowaliśmy wówczas z w Sądzie Okręgowym w Krakowie z Grażyną Zamorską gazetę internetową „Żabiniec to My” , którą później przemianowaliśmy na Krakowską Gazetę Internetową.

Osiedle wówczas wyglądało inaczej wystarczy tylko dodać, że od niezabudowanej z jednej strony ul. Konecznego do torów kolejowych była soczysta zieleń, rosło tam setki drzew owocowych, a niektórzy mieszkańcy z ul. Siemaszki mieli tam działki rekreacyjne.

Osiedle w przeważającej części nie miało zasilania z MPC podobnie jak nie było wody z miejskiej sieci wodociągowej a zaopatrzenie w wodę było z dwóch studni głębinowych. Na osiedlu szarogęsiła się Spółdzielnia Mieszkaniową „Ziemi Krakowskiej” . Dodatkowo tuż za granicą osiedla na terenie Szpitala Narutowicza czynna była pralnia przemysłowa używająca mocno trującego środka pralniczego. Komunikacja z miastem jak była tak i jest nadal marna ale nie było połączenia ulicy Jaracza z ulicą Siemaszki. Nie było też kościoła pod wezwaniem Karola Boremeusza. Na mszę św. chodziliśmy do nędznego baraczku.

Te piętnaście lat to okres nieustających starań o poprawę warunków zamieszkania. Poniżej prezentuję pismo z ZIKIT w sprawie poprawy warunków komunikacyjnych na osiedlu, związane z - nadal nierozwiązanym – problem wyjazdu z osiedla i włączeniem się do ruchu na ulicach Żmujdzka – Zdrowa. W tym piśmie sprzed 9 lat można poczytać coś o sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tych trzech ulic.

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krakowska Gazeta Internetowa
ul. Solskiego 10/8
31-215 Kraków

    W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 listopada 2009 r. (data wpływu do ZIKiT – 30 listopada 2009 r.) o udostępnienie informacji publicznej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informujemy :
Tutejsza jednostka w latach 2008 - 2009 prowadziła przygotowanie inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania ulic: Żmujdzka – Zdrowa - Żabiniec oraz ulicy Zdrowej pomiędzy ww. skrzyżowaniem i ul. Prądnicką.
ZIKiT dysponuje, opracowaną przez Biuro Projektowo - Inwestycyjne AXIS POLSKA Grzegorz Piecha 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A, koncepcją przebudowy ul. Zdrowej na odcinku jak wyżej łącznie z przebudową skrzyżowania ulic: Żmujdzka Zdrowa i Żabiniec. Opracowanie zawiera rozwiązania drogowe z usytuowaniem ekranów akustycznych, rozwiązanie odwodnienia poprzez budowę kanalizacji opadowej, przebudowę oświetlenia, przekładki kolidującego uzbrojenia. Koncepcja posiada wymagane opinie.
Dla ww. inwestycji został opracowany raport oddziaływania na środowisko i wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja jest prawomocna). W wyniku przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z ww. decyzją konieczne będzie wybudowanie w ramach rozbudowy ulicy, ekranów akustycznych oraz wprowadzenie innych sposobów ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem.
    Ul. Zdrowa po przebudowie posiadać będzie jezdnię o szerokości 6,0 m, chodniki po obu stronach o szerokości min. 2,0 m (bezpośrednio przy jezdni lub poza bezpiecznikiem i zieleńcem), przebudowane zjazdy do posesji, nowe i przebudowane słupy oświetlenia ulicznego, ekrany. Ulica Zdrowa objęta przebudową posiada długość ok. 800 mb i istniejący przebieg ulicy wymaga korekty, co wiąże się zajęciem części sąsiednich działek.
Wyjaśniamy, że w procedowaniu o uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację ww. zamierzenia słowo „przebudowa” zostanie zastąpione słowem „rozbudowa”.
    W celu polepszenia obsługi komunikacyjnej osiedla Żabiniec oraz poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniu Żmujdzka – Zdrowa –Żabiniec planuje się jego przebudowę. Z dwóch wariantów koncepcji skrzyżowania (rondo i skrzyżowanie typu T ), opracowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego, wybrano rozwiązanie typu T tj. skrzyżowanie trójwlotowe, ze skanalizowanym wlotem ul. Żabiniec w postaci wyspy trójkątnej i wyspy azylu w miejscu przejścia dla pieszych. Docelowo na skrzyżowaniu przewiduje się potrzebę budowy sygnalizacji świetlnej z priorytetem (w godzinach szczytu) dla pojazdów wyjeżdżających z os. Żabiniec. Do wariantu wybranego przez inwestora (ZIKiT) przychyliła się również Rada Dzielnicy. Rozbudowa skrzyżowania wiązać się będzie z większą niż obecnie zajętością terenu i koniecznością zajęcia części działek prywatnych.
Tutejsza jednostka skierowała wniosek o umieszczenie rozbudowy ul. Zdrowej i skrzyżowania Żmujdzka – Zdrowa – Żabiniec (zakres: opracowanie projektu) w budżecie Miasta Krakowa na lata 2010 – 2011 i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. W chwili obecnej przedmiotowa inwestycja nie została umieszczona w projekcie budżetu Miasta Krakowa.

DYREKTOR
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
    Joanna Niedziałkowska

 

Otrzymują:
1 x Adresat,
1 x a/a NO.

Informuję też, że w 2009 prezydentem m.Krakowa był prof. Jacek Majchrowski o przewodniczacą Rady Dzielnicy IV była Teodozja Maliszewska.

Pin It