W swoim sprawozdaniu o czteroletnich dokonaniach na rzecz osiedla p. Franczak na pierwszym miejscu swoich dokonań napisał: „…Remont ul. Żabiniec,  ul. Prądnickiej, ul. Fieldorfa – Nila”.  Nie wiem jak było z innymi ulicami ale w stosunku do ul. Żabiniec radny Franczak przypisuje sobie nieswoje zasługi.  Chciałbym Czytelników zapoznać z listem jaki otrzymaliśmy w 2012 z ZIKiT . Była to odpowiedź na zarzuty radnej Grażyny Zamorskiej i naszej redakcji na utrudnienia komunikacyjne na ul. Żabiniec i należną mieszkańcom z tego tytułu rekompensatę.

Kraków, dnia 07.03.2012 r.

Dotyczy:  wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Żabiniec.

 Pani

Grażyna Zamorska

(…) 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w odpowiedzi na pismo    z dnia 13.02.2012 r. (data wpływu do ZIKiT 14.02.2012 r.) dotyczące ruchu samochodów ciężarowych na ul. Żabiniec zawiadamia, że pismem nr ZIKiT/S/11578/12/DOR-036/8811  z dnia 10.02.2012 r. poinformowano Panią, że firma ATAL S.A. otrzymała od ZIKiT zezwolenie na wjazd samochodów ciężarowych na przedmiotową ulicę w związku z realizowaną inwestycją budowlaną.

Odnosząc się do tematu rekompensaty dla mieszkańców osiedla zawiadamiamy, że zadania ZIKiT jako zarządcy drogi publicznej zostały określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 115) i dotyczą w szczególności przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Tutejsza jednostka nie ma obowiązku jak też możliwości egzekwowania od Inwestorów rekompensaty dla okolicznych mieszkańców a wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotowej Inwestycji ustalone zostały na etapie wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jakiekolwiek roszczenia mieszkańców dotyczące ewentualnej rekompensaty powinny być ustalane bezpośrednio pomiędzy Radą Dzielnicy a Inwestorem.

Informujemy dodatkowo, że po wgłębnej analizie istniejącej dokumentacji firma Atal S.A. zawarła umowę z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w celu zapewnienia inwestycji niedrogowej dostępu do drogi publicznej oraz zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu – drogi w sposób wystarczający dla zamierzenia budowlanego, zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj.: realizacji drogi publicznej na odcinku od ulicy Konecznego do granicy działki Inwestora. Ponadto wspólnie z drugim Inwestorem - firmą Indexmetropolis Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa, firma Atal S.A. zobowiązana jest do bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni eksploatowanych ulic na odcinkach z ograniczeniem tonażu a w przypadku ich znacznego zniszczenia do remontu drogi po zakończeniu inwestycji.

Dodatkowo zawiadamiamy, że na podstawie zgłoszeń mieszkańców został opracowany przez Inwestora Atal S.A. i zaopiniowany przez ZIKiT projekt tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na podstawie, którego na okres realizowanych inwestycji zostaną zlikwidowane progi zwalniające na ul. Żabiniec i wyłączona z parkowania jedna strona ulicy (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00 i w soboty w godz. 7:00 do 14:00).

Z-ca Dyrektora

  1. Dróg i Zarządzania Ruchem

Andrzej Olewicz

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
21 Maja 2024

Wał Tuska. O obrońcach granic

Gość w dom, Bóg w dom mawiali starożytni Polacy i co ciekawe zasada ta znajdowała swoje materialne zastosowanie także w skali politycznej całej Rzeczpospolitej, żegnającej swój suwerenny byt podniesioną do rangi konstytucyjnej deklaracją, że "ktokolwiek stanie na polskiej ziemi - wolnem jest". Stanowił nasz kraj przez stulecia przystań dla wielu narodów, dla ludzi uciekających przed prześladowaniami, wojnami i skutkami społecznych kryzysów,

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 37 sekund.)


21 Maja 2024

Wał Tuska. O obrońcach granic

(19) kelkeszos

Gość w dom, Bóg w dom mawiali starożytni Polacy i co ciekawe zasada ta znajdowała swoje materialne zastosowanie także w skali politycznej całej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 37 sekund.)


13 Maja 2024

TYLKO U NAS. Jessikka Aro: 10/04 jako element światowej wojny Putina. Popularna fińska dziennikarka odkłamuje katastrofę smoleńską

(1695) Marek Pyza

„Światowa wojna Putina. Tajne operacje Rosji mające na celu zniszczenie Zachodu” to tytuł nowej książki Jessikki Aro, fińskiej dziennikarki, która...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 8 minut i 57 sekund.)


10 Maja 2024

Wnioski po wyborach sejmowo - samorządowych

(984) Feliks Stalony - Dobrzański

Proponuję się więc zastanowić nad ich rezultatami w Krakowie. A rzecz jest ogólniejsza a sądzę ważna dla strony prawicowej. Wcześniej sprawy nie...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 5 minut i 31 sekund.)


09 Maja 2024

Niedorzecznie o Smoleńsku

(403) Feliks Stalony - Dobrzański

Jestem zdziwiony i zawiedziony tym, iż w jednej z gazet, mieniącej się prawicową, znalazł się, i to pozostawiony bez komentarza już nie mówię...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 58 sekund.)