Mieszkanka ul. Konecznego na krakowskim Żabińcu poprosiła mnie o interwencję w Magistracie w sprawie porządku na placu zabaw i skwerze na naszym osiedlu. Oto fragment jej listu:

„W nawiązaniu do rozmowy tel. zwracam się z prośbą o interwencję w spr. nieczystości pozostawianych przez właścicieli psów na skwerze wzdłuż ul. Konecznego. Od czasu ogrodzenia placu budowy wzdłuż wspomnianego skweru, właściciele psów wyprowadzają je na alejki ogólnodostępne i niestety nie sprzątają po nich. Tak więc proszę o wnioskowanie o dodatkowe fundusze w celu usytuowania tabliczek oraz wyznaczenie miejsc gdzie będą kosze przeznaczone na odchody. Jednocześnie nadmieniam, że takie miejsce powinno być mądrze dobrane ze względu na dzieci bawiące się na skwerze (który został stworzony z myślą o nich). Aby prawo było przestrzegane, przydałaby się również interwencja straży miejskiej, by nauczyć właścicieli czworonogów sprzątania po nich. Dodatkowo chciałam zwrócić uwagę, że przedmiotowy skwer  tak zaniedbany jak w tym roku jeszcze nie był. Mam nadzieję, że tym Pani również się zajmie”. 

Napisałam w tej sprawie, w dniu 29 lipca br, poniższy list do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Od kilkunastu dni na osiedlu Żabiniec firma CASA FELIZ z kapitałem portugalskim buduje kolejne budynki przy ul. Konecznego. Od czasu ogrodzenia placu budowy wzdłuż skweru spacerowego, właściciele psów wyprowadzają je na alejki ogólnodostępne i niestety nie sprzątają po nich. Proszę ZIKiT o umieszczenie kilku koszy na psie odchody wzdłuż tych alejek, w ten sposób by nie kolidowały z placem zabaw dla dzieci. Zwracam się bezpośrednio do ZIKiT ponieważ przeznaczenie środków na te cele ze środków Rady Dzielnicy praktycznie jest niemożliwe, ze względu na całkowitą dyskryminację naszych osiedlowych potrzeb przez Zarząd Dzielnicy IV składający się z członków PO (Jakub Kosek, Grzegorz Chmurzyński, Joanna Sadowy, Mariusz Bembenek)”.

Pisząc to pismo uruchomiłam urzędniczą biurokrację. Już 5 sierpnia otrzymałam kopię pisma (ZIKiT/Z/0002/14/UN/50280/ skierowanego z ZIKiT do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania o następującej treści: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przesyła w załączeniu pismo do załatwienia zgodnie z kompetencjami: Sp. 76507 Grażyna Zamorska Radna Dzielnicy IV Prądnik Biały. Pismo podpisała Teresa Kowalińska Kierownik Zespołu Utrzymania Nieruchomości.

W dniu 20 sierpnia 2014r otrzymałam kolejne pismo w tej sprawie, przygotowane przez ZIKiT a podpisane przez wiceprezydent Elżbietę Koterbę w zastępstwie wiceprezydenta Tadeusza Trzmieta, o następującej treści:

(...) W odpowiedzi na Pani Pismo z dnia 29 lipca 2014r uprzejmie informuję, że skwer spacerowy przy ulicy Konecznego pozostaje w utrzymaniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV w ramach zadań powierzonych. Równocześnie informuję, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu może dostawić dodatkowe kosze na przedmiotowym obiekcie, jest to jednak uwarunkowane deklaracją Rady Dzielnicy IV dotyczącą przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na ich utrzymanie, w tym regularne opróżnianie.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy IV 12 września okazało się, że jest 30 tys. złotych do podziału na zadania bieżące. Zaproponowałam więc podjęcie uchwały o zakup i utrzymanie koszy na psie odchody z tej kwoty. Prowadzący sesję, wiceprzewodniczący rady, Grzegorz Chmurzyński obiecał, że postawi sprawę na posiedzeniu Zarządu Dzielnicy. W międzyczasie otrzymałam pismo z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (TO/433/618/2014) podpisane przez wiceprezesa Zarządu mgr Krzysztofa Dzieciuchowicza o treści: W związku z Pani mailem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że teren zielony zlokalizowany przy ulicy Konecznego znajduje się w utrzymaniu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXI/1117/06 z 7.06.2006r na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz wyprowadzania zwierząt. Miejsce wskazane do lokalizacji koszy na psie odchody stanowi teren ogródka jordanowskiego w związku z powyższym nie ma możliwości  rozmieszczenia przedmiotowych pojemników na ww. terenie.

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
21 Maja 2024

Wał Tuska. O obrońcach granic

Gość w dom, Bóg w dom mawiali starożytni Polacy i co ciekawe zasada ta znajdowała swoje materialne zastosowanie także w skali politycznej całej Rzeczpospolitej, żegnającej swój suwerenny byt podniesioną do rangi konstytucyjnej deklaracją, że "ktokolwiek stanie na polskiej ziemi - wolnem jest". Stanowił nasz kraj przez stulecia przystań dla wielu narodów, dla ludzi uciekających przed prześladowaniami, wojnami i skutkami społecznych kryzysów,

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 37 sekund.)


21 Maja 2024

Wał Tuska. O obrońcach granic

(19) kelkeszos

Gość w dom, Bóg w dom mawiali starożytni Polacy i co ciekawe zasada ta znajdowała swoje materialne zastosowanie także w skali politycznej całej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 37 sekund.)


13 Maja 2024

TYLKO U NAS. Jessikka Aro: 10/04 jako element światowej wojny Putina. Popularna fińska dziennikarka odkłamuje katastrofę smoleńską

(1695) Marek Pyza

„Światowa wojna Putina. Tajne operacje Rosji mające na celu zniszczenie Zachodu” to tytuł nowej książki Jessikki Aro, fińskiej dziennikarki, która...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 8 minut i 57 sekund.)


10 Maja 2024

Wnioski po wyborach sejmowo - samorządowych

(984) Feliks Stalony - Dobrzański

Proponuję się więc zastanowić nad ich rezultatami w Krakowie. A rzecz jest ogólniejsza a sądzę ważna dla strony prawicowej. Wcześniej sprawy nie...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 5 minut i 31 sekund.)


09 Maja 2024

Niedorzecznie o Smoleńsku

(403) Feliks Stalony - Dobrzański

Jestem zdziwiony i zawiedziony tym, iż w jednej z gazet, mieniącej się prawicową, znalazł się, i to pozostawiony bez komentarza już nie mówię...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 58 sekund.)