MOTTO

„Naród polski tym razem nie wybaczy. Bo być może drugiej szansy na rekonstytucję narodu nie będzie”

Rzecz w tym, że jeśli dobra zmiana przegra, to walec okołoglobalistyczny, walec demoliberalnych konwulsji, choć zwichrowany, może doprowadzić do sytuacji, w której kolejnej szansy na rekonstytucję narodu polskiego nie będzie. Może wygrać projekt Unii, która Polskę „zmodernizuje” przez depolonizację i dechrystianizację. Bez sukcesu dobrej zmiany nie będzie zatem nie tylko narodu polskiego, lecz być może nawet tkanki narodotwórczej zdolnej do kolejnego zrywu. Nie będzie komu wybaczać Prawu i Sprawiedliwości jego błędów.

[KATARZYNA I ANDRZEJ ZYBERTOWICZOWIE]

 CZĘŚĆ 1.

Tragedią polskiej sceny politycznej jest brak jakiejkolwiek poważnej i nie spenetrowanej przez obce służby partii narodowej. Tragedią Polski jest, że wszelkie wykazywanie płytkości działań propolskich PIS-u, ich fasadowości i nepotycznego obsadzania stołków w instytucjach niby realizujących program odbudowy polskiej tożsamości, wszelka krytyka PIS-u z prawa – napotyka na wytrącającą argumenty z ręki ripostę: „No przecież nie zagłosujesz na tych aferzystów i zdrajców z PO i .N...”. I dzięki temu jesteśmy w czarnej d...ziupli. Demiurgowie, lobbies i służby spod różnych sztandarów (niemieckich, brukselskich, rosyjskich i diasporowych) i od wielu lat pilnowały tego, by autentyczny, silny liczbą i programem ruch narodowy nie powstał. Starą jak świat i skuteczną metodą jest infiltracja narodowych partii przez służby i agenturę obcą. To duch podpalania budki pod rosyjską ambasadą na zlecenie ministra i opłacanego przez nas. To duch dziwnych grupek, które nagle podczas marszu niepodległości wyciągają spod podkoszulek transparenty z hasłami o czystej krwi, dokładnie powiadamiając reporterów obcych gazet o godzinie „występu”. Duginowski Związek Młodzieży Euroazjatyckiej działający w kilkudziesięciu krajach, mający ogromny budżet – nie pozostawia bez opieki żadnej z partii „prawicowych” w Europie. I to wystarczy. Odegranie krótkiej etiudy z cyklu: „Patrioci to rasiści”. Potem wtyczka o pseudonimie Daniels zaapeluje do opinii światowej o delegalizację. Albo Ziemkiewicz razem z duginowcem (tak, tak, to fakt) założy „nowoczesną endecję”. A efekt? PIS zostaje samotny na pustyni jako jedyna „troszkę” propolska partia, robiąca huczne iwenty patriotyczne. Parę pogrzebów „wyklętych”, Narodowa Fundacja będąca narodową tylko z nazwy (Polska Fundacja Nepotyzmu) i... będziemy mieli z głowy żelazny elektorat narodowych maniaków. Dopóki nie powstanie ruch (i opcjonalnie partia) narodowy, autentyczny, w miarę możliwości  oddolny, dopóty przy kolejnych „odzyskiwaniach państwa” będziemy po ok.2 latach budzili się z ręką w czarnej dziupli.

Nie wiem, czy większość polityków PIS-u zdaje sobie sprawę z historyczności obecnego momentu w dziejach Polski i Europy. Myślę, że wątpię. Same Węgry to za mało. A obecna krajowa (pisowska) wersja obrony państwa narodowego i obrony korzeni Europy – mimo deklaracji Prezesa – jest rachityczna bardzo i fasadowa. Zresztą czy może być inna, gdy frontmenami są tak bezbarwni koniunkturaliści i oportuniści jak p.Gliński i p.Gowin. Czy szkolnictwo wyższe pod p.Gowinem może cokolwiek zrobić, by wyzwolić kadry polskich uczelni i ich programy nauczania z neomarksistowskiego bluszczu i pokrzyw? J.Gowin dał nam odpowiedź wręczając hochsztaplerom warszawskiej diaspory 3 mln. I to dopiero jest smutne. Panowie Gliński i Gowin ciągną zaprzęg w przeciwnym kierunku do tego, deklarowanego c z a s a m i   w zgodnym chórze przez Orbana i JK. JK mówi pod żelazny elektorat (przynajmniej mówił jeszcze w zeszłym roku, po lipcowo-grudniowym puczu, który zrobili Prezesowi jego Chanukowi, wyraźnie mniej programowo mówi - zniszczy Prezesa to mechaniczne i anachroniczne trwanie przy filosemityzmie jego brata), ministrowie z jego nominacji robią „pod zastygłą na stołkach nomenklaturę” apatrydów, którzy obsiedli państwo od 1989 r. Czyny są ważniejsze niż słowa.

Odpychający zalotnicy i przebiegli rabusie po zabudowaniach dworskich się panoszą. Penelopa-Polska wraz ze służącą (żelazny elektorat) wiernie czeka. Dochodzą wieści, że Odys wraca do ojczyzny, po krótkim utknięciu i dryfowaniu w okolicach Archipelagu Danielsa i Schudricha. Ale czy wieści te są prawdziwe? Czy ma siły na przegnanie obcych, złodziejskich przybłędów, uzurpatorów i dwulicowych pochlebców?

 Gwoździem do trumny projektu odbudowy państwa polskiego będzie pozostawanie w koalicji z partią p.Gowina. To jest jasne. Jeśli obecnie Prezes, jego doradcy i wszyscy łebscy faceci w PIS-ie nie liczą, nie kalkulują procentów poparcia i ilości posłów, których daje p.Gowin i nie zastanawiają się, czy aby skóra warta wyprawki – przy ogromnych stratach i buksowaniu całego projektu odrodzenia Polski z powodu dywersyjnej grupki nepotycznej p.Gowina (grupki będącej dokładną kopią języczka u wagi PSL-u) – jeśli nie są czynione plany jak wyzwolić się z objęć tej hamulcowej grupy – to już jest po PIS-ie. W każdej kryzysowej sytuacji J.Gowin ostrzy nóż i wzrokiem mierzy miejsce na plecach, w które najlepiej by go było wbić.  Do samorządowych idą razem – co już jest opóźnieniem prac oczyszczających Polskę o rok, dwa. Jeśli PIS nie chce skończyć jako wykpiona partia, jako środowisko zhańbione niewykorzystaniem szansy na przywrócenie Polsce siły i niepodległości czyli przysłowiowym przehulaniem złotego rogu – musi opracować nową strategię – zerwania wszelkich związków ze środowiskiem p.Gowina a na to miejsce wspieranie szybkiej budowy współpracującej, nowej partii narodowej. Proszę zapisać ten mój postulat w archiwum i odczytać go za 3 lata. Jeśli PIS pilnie nie przeorientuje swojej strategii w w/w kierunku – za 3 lata będzie obiektem kpin a może i nawet pogardy. Dixi.

Kiedyś miałem estymę dla wypowiedzi i tekstów prof. Zybertowicza. Od czasu jednak puczu lipcowo-grudniowego (PLG) („Pucz Przyjaciół”- chronologię i animatorów tegoż zarysuję w przygotowywanym tekście) i gdy zadomowił się profesor w kancelarii Jajako – jego wypowiedzi straciły na ciężarze gatunkowym i głębi. Jednak ostatnio coś się zmieniło. Prof. Zybertowicz jakby się przebudził (latem wycofali się ze wspierania puczysty, p.A.Dudy także prof. A.Nowak i prof. Cywiński w znanym liście otwartym). Tony w jakie uderza od ok. 10 dni prof. Zybertowicz wraz z żoną – mogą szokować swoją zbieżnością z tezami i krytyką PIS-u ze strony żelaznego elektoratu (trwającą już 8,5 miesiąca). Napawa to nadzieją. Wszak psująca się ryba zaczyna się naprawiać od głowy... JK jak się wydaje zaniechał samobójczych pielgrzymek do lokalu Danielsa (pseudo służbowe: Dyzma), narad z Schudrichem, Hofmanem. Teraz musi zacząć dysputy programowe i strategiczne z krzepkimi polskimi głowami i zapomnieć o tym opętańczym, chocholim tańcu wokół menor...

Solidna i szybka miotła musi zacząć zaprowadzać porządek w ojczyźnie. To jaki obraz dzisiaj przedstawia, to obraza boska... Demolowany, malowany w białoczerwone szlaczki dworek z powybijanymi szybami po którym hulają tabuny dziwnych typów, jakichś z księżyca spadłych danielsów, tyrmandów, shmulów, schudrichów, bilewiczów, czy typków młodej generacji takich jak p.Antoni Kolek, pozorantów jak p.Świrski; wszystkich razem mnożących się w zastraszającym tempie jak sępy nad padliną i usiłujących pisać Polsce historię i scenariusze odbudowy, sterować mediami, delegalizować partie a przede wszystkim – absorbować gotówkę przeznaczoną na patriotyczne projekty. Przed takimi patriotami chroń nas Panie Boże.  


CZĘŚĆ 2.

Prof. Zybertowicz pisze dalej: "To, jak zmienia się Polska pod rządami dobrej zmiany, wywołuje duże zainteresowanie i zaniepokojenie elit UE. Tworzymy bowiem idącą pod prąd lewacko-liberalnej poprawności politycznej alternatywę dla wizji świata bez religii, bez narodów, bez patriotyzmu, bez rodziny jako kośćca tkanki społecznej". To ważny fragment tekstu państwa Zybertowiczów. Polska narodowa będąc tradycyjnie pod obstrzałem prowokacji i propagandy rosyjskiej i niemieckiej głównych wrogów jednak ma w dwóch środowiskach: elitach UE i środowiskach żydowskich prowadzących swoją krecią robotę osłabiania zmysłu narodowego, tradycji niepodległościowych oraz ruchów narodowych. Środowiska elit UE grają w otwarte karty przeciw silnym państwom narodowym. Gorsze są środowiska żydowskich republikanów i neokonserwatystów, których antypolskie akcje są o wiele bardziej złożone logistycznie i trudniejsze do zneutralizowania a ich skutki bardziej długofalowe niż postępowa łopatologia Timmermansa et co.

Owe środowiska żydowskie wprowadzone zostały podstępem do obozu DZ. Weszli z fanfarami pod szyldem: "Prawica żydowska, żydowscy tradycjonaliści i konserwatyści", którzy będą OCIEPLAĆ WIZERUNEK POLSKI i mają różne wejścia w białym Domu. Ahaa, wejścia, chyba dla służby, kuchennymi schodami. Oczywiście to fikcja, noekońska V kolumna, znana w świecie z walki o ideały neomarksizmu pod kryszą Talmudu. Zachowania Tyrmanda, Danielsa, Schmula, Schudricha, Weissa, kiedyś Geremka i Edelmana, regularnie piszącego donosy do Brukseli identyczne z donosami Schetyny prawie co do słowa - pokazują, że do wrogich elit UE doszły wrogie wtyczki żydowskie, antypolonizm głębinowy reprezentujące, choć strojące się w białoczerwone czapeczki i t-shirty. Od lata zeszłego roku mamy efekt synergii działań elit UE i siatki penetratorów neokońskich - co jest przyczyną tak nagłego wyhamowania i buksowania całego procesu restytucji Polski silnej i narodowej. Do tych dwóch środowisk działających "wbrew" (w imię szczytnych i podobnych ideałów postępowych - jak przyjaźń, ludzkość i pokój) dochodzi największa przykrość, czyli dywersja członków polskiego rządu. Nie jest przypadkiem, że prof. Zybertowicz cytuje posłankę PIS wypowiadającą ostry sąd o min.Glińskim ("Jeśli prof. Gliński o tym nie wie, to znaczy, że tak naprawdę nic nie wie o sytuacji w polskiej kulturze"). Chyba sytuacja dojrzewa do prawdziwej i merytorycznej rekonstrukcji, której głównym elementem musi być odwołanie min.Glińskiego. Przypatrzmy się bliżej dziwnie bliźniaczym działaniom mentalnej bojówki judeo-neokońskiej i PFN-u oraz polityki historycznej realizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Różne są sposoby zaprowadzania okupacji mentalnej. Intoksykacji bezwolnością i nawykiem radosnego przyjmowania niewoli. Powszechnie znane jest zniewalanie Polaków (i autozniewalanie) świętowaniem swych porażek. Drugie w kolejności owych technik okupacyjnych jest takie przekręcanie przekazu historycznego, by Polacy świętowali rocznice związane z organizacjami, które ich zniewalały i eksterminowały. Z tym przypadkiem mieliśmy pierwszy raz tak jawnie do czynienia w dzień rocznicy powstania w getcie warszawskim. Cała Polska celebrowała kilka dni temu - w sposób niespotykanie uroczysty (m.in. precedens wyjących syren) -  pamięć buntu obcych nacjonalistów, którego dwoma oficjalnymi organizatorami były dwie organizacje terrorystyczne: brunatna i czerwona, faszyzm i komunizm. Specjaliści od 1 września 1939 r. i 17 września 1939 r. Oraz od 1 stycznia 1945 r. (data powstania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego). Obchody tej rocznicy jasno miały nam uzmysłowić fakt, iż od lipca żyjemy w "Polsce popuczowej". Ciche pucze lubią lipiec tak jak ciotka Zuzanna, ups, ciotka Zofia R. lubi kasztany tylko jesienią. 22 lipca Manifest i cichy pucz PKWN, 24 lipca 2017 r. weta i cichy pucz Przyjaciół...  

Ponieważ Polacy przełknęli tę dywersję mentalną z 19 kwietnia stosunkowo gładko, na jutro zapowiedziano święto z kolei religijne. Kolejne obchody męczenników religii holokaustu – rocznicę wyzwolenia obozu w Ravensbrück. Ponieważ obozów było dużo w Europie – świąt serwowanych nam przez ukochaną władzę nie zabraknie nam w roku liturgicznym. Religia Holokaustu działa poprzez wbijanie w głowę jak młotkiem wyjątkowości cierpień jednego narodu, organizowaniu myśli każdego wokół losów narodu wybranego i organizowaniu cyklu i rytmu kalendarzowego rocznego wokół świąt tej herezji antychrześcijańskiej. W zgodzie z tym przepisem bratniej okupacji mentalnej jutro dowiemy się że w obozie w  Ravensbrück zginęli Żydzi i nie-Żydzi. A Polacy się tylko przypatrywali i liczyli złote zęby wystające zza obozowych drutów. Wieczorem Prezydenta przeczołga Rabin Weiss, wszyscy odśpiewamy adekwatny kadisz i pójdziemy spać dziękując Bogu, że już mamy niepodległe państwo...

Ale do rzeczy, czyli do PFN. Chodzą słuchy, że Polska Fundacja Narodowa ma zmienić nazwę. Jaka będzie nowa nazwa? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy postawić inne:

Jak nazywają nasi przywódcy gospodarzy tej ziemi, którzy od 1000 lat pozwalają nam tu łaskawie przebywać pod warunkiem, że będziemy przynajmniej raz w tygodniu celebrować ich święta, kajać się za wszystkie ludobójstwa świata (łącznie z ludobójstwem Indian przez Amerykanów), budować świątynie nacjonalizmu ("muzea") naszych braci i sióstr i utrzymywać je, przywiązywać się do pręgierzów w tych świątyniach i  konserwować ich cmentarze oraz rychtować całą flotyllę jachtów, żaglówek i fregat mających ogłaszać wszelkiemu morskiemu stworzeniu i tym pracownicom portów, o których mógłby napisać Tuwim, że „wszelka dziwka majtki pierze”, a potem nauki historyczne bierze,  że to nie Polacy napadli sami na siebie dwa razy we wrześniu 1939r? Więc jak nazywają polscy przywódcy tych gospodarzy Polski?

Prezydent Duda Przyjaciele
Premier Morawiecki Bracia i Siostry
Wicepremier Gowin Bratni Naród

Nowa nazwa PFN zapewne posłuży się onomastyką naszych przez niebo wybranych ojców naszych dwóch narodów...

Pań Świrski ma już licencjat z polowania na antysemitów. 3 lata temu nazwał antysemityzmem podanie informacji o tym, iż żona kandydata na prezydenta, p.A.Dudy jest Żydówką. Przecież to jest kategoria antysemickiego przestępstwa przeciw ludzkości dokładnie tej samej kategorii, co pytanie M.Ogórek do M.Borowskiego o zmianę nazwiska jego ojca. Za to powiesili p.Ogórek w świątyni Polin przywiązaną do pręgierza. Pan Świrski swą czujnością partyjną na początku dobrej zmiany dał znak, że wie, czym posmarowana jest kromka łowców antysemitów i że ma kwalifikacje do współkierowania polską wersją ADL i, że czeka na propozycje. Sygnał doszedł do new york deep polish state.  Pokazał, że potrafi... wybijać szyby w oknach powierzono mu więc fuchę wstawiania szyb. Jest to metoda – żeby nie cofać się poza XX w. – stara i jara. Święty Izraela, Ojciec Założyciel mający tam swoje mauzoleum, Teodor Herzl bez pomocy antysemitów nie stworzyłby tego biało-niebieskiego, uzbrojonego po zęby państewka będącego rozsadnikiem światowego terroryzmu. Wiele razy (kilkanaście) w swoim Dzienniku pisze o tym, jak niezbędni są mu antysemici, jak wciąż się nimi posługuje i do czego jeszcze w przyszłości są mu potrzebni. Kto sieje oskarżenia o antysemityzm – zbierać może wiele rzeczy (pobudzanie migracji do Palestyny, datki na działalność „patriotyczną”, budowanie wpływów politycznych i przygotowanie terenów do kolonizacji mentalnej i ekonomicznej etc.).

Pan Świrski zdawał zresztą egzamin wielokrotnie. W jednym z wywiadów określił jasno, iż walczy o idee judeochrześcijańskie i o tolerancję religijną. 

 Prezes PFN, p.Cezary Jurkiewicz to miły człowiek i wielofunkcyjny (http://www.kontrowersje.net/je_li_chcecie_ko_ca_farsy_z_pfn_to_pytajcie_jaros_awa_kaczy_skiego_o_cezarego_jurkiewicza).

Jak widzi swoją misję polityczną pan Cezary? Prosto. Jak sobowtór Prezydenta Dudy, nawet słowa te same: "Zapewnia, że pod jego rządami strategia klubu PiS nie przejdzie rewolucji. Stawia na szeroki dialog z rządzącą Platformą". Taaa. Dialog szeroki. Jak ujście Oki.

Kod programowy PFN jest już jawny. Ogłoszono  w dzień rocznicy powstania w getcie, że PFN rusza z akcją budowania wiedzy historycznej o wspólnocie Polaków i Żydów. Na razie podano, że o wspólnocie podczas II wojny. Oczywiste jest, że potem PFN przejdzie do uświadamiania Polaków co do JEDNEJ HISTORII  (DWU NARODÓW) pozostałych epok naszej historii (tzn. historii RP-Ż, skrót mam nadzieję czytelny...).

Na koniec PFN ogłosi na co poszło 250 mln. Na cztery rzeczy: 1. zapoczątkowanie wiecznie trwającego i nigdy nie zakończonego oczyszczania Polaków z antysemityzmu (co zaindukuje w nich patologizujące poczucie winy i imperatyw ciągłego udowadniania miłości do nich) 2. odkrycie i zaprezentowanie światu śmiałej historycznie konstatacji, że Polacy nie wzniecili II wojny i że Polacy raczej nie zwykli napadać sami na siebie (jednym słowem, że Polacy „nie mają uwarunkowanych genetycznie napadów autoagresji”) 3. że ikony Solidarności też – czasami – podlegają prawu 4. że Polacy okradli nie wszystkich ocalałych Żydów.

I to będzie koniec misji budowania tożsamości narodowej Polski. Niczego więcej tam nie będzie. Niczego więcej nie spodziewajmy się. Bo opanowały narrację o RP ekipy metodologicznie siostrzane względem wyłudzaczy z Nowego Jorku (ADL). Powstanie atrapa państwa narodowego, patriotyczna fikcja podskórnego nepotyzmu wysysana przez setki fundacyjek i otwarta na szarostrefową eksploatację ze strony Przyjaciół (Bagsik i Gąsiorowski już się szykują na łowy, jest o tym głośno ostatnio, pewnie za kilka miesięcy zostaną doradcami Premiera  Morawieckiego).

Nowojorska ADL stwarza idiotyczne wydarzenia antysemickie (archiwizując krzywe spojrzenia na jednostki wybrane) a potem walczy z tym wykreowanym przez siebie widmem antykomu..., ups, antysemityzmu. I sze krenczy. Jest na co przewalać budżecik donowany od grubych ryb koszernych. Budżet roczny ADL puszystego Abrahama Foxmana  wynosi ok. 70 mln $. To jest w okolicach budżetu Polskiej fundacji Narodowej. TO BRATNIE INSTYTUCJE. Jeśli ktoś tego jeszcze nie widzi, to...ujrzy niebawem. Hucpę, uzurpację, propagandę, wymyślanie faktów dla robienia grubej kasy – to wszystko w ADL widzą już nawet... mieszkańcy Izraela. Możemy to wszystko usłyszeć w świetnym filmie „Zniesławienie”. W Polsce oszustwo PFN długo będzie nieprzeniknione. Polacy słyną z naiwności i lubowania się w złudzeniach. Paradis judaeorum. Jakub Frank ongiś świetnie to przeanalizował i wyciągnął wnioski. W każdym razie ADL i PFN w sprzeżeniu dożyją Armageddonu -  na telefon z Polski (lub od tych od mienia bezspadkowego) ADL będzie uruchamiało linie produkcyjne oczerniające Polskę a PFN będzie wybielało, to co pierwej oczerniono. Centrala będzie koordynowała, by filie nie wchodziły sobie w drogę. A młyny niebieskie będą mieliły...

Nie wiem czemu, ale słysząc o PFN i jej działaniach mam kilka skojarzeń. Widzę dwójkę kolegów. Jeden z jakimś tam wykształceniem, coś tam umiejący, lecz sądzący, że większość stanowisk pracy wymaga zbyt dużego wysiłku (coś w stylu „mentalności Kijowskiego”). Chłop jedyne co umie, to wstawiać okna, czy też mówiąc dokładniej prowadzić firmę wstawiającą okna, czy też mówiąc jeszcze dokładniej: wynajdywać domy z oknami z powybijanymi szybami. Interes szedł mu coraz gorzej. Dzieci już bardziej ostrożne, nie kopią piłki na oślep i zresztą wolą na kompie pograć w FIFA. Więc przy piwku i macy zgadał się z tak samo bezrobotnym wolnościowo kolegą. Ustalili, że jeden będzie nad ranem wybijał szyby w kilku domkach na przedmieściu a drugi po kilku godzinach będzie przypadkiem tamtędy przechodził będąc – takim samym przypadkiem - akwizytorem firmy szklącej. Co uradzili, to zrobili. I tak powstała legendarna dwustupięćdziesięciomilionowa Polska Fundująca Narodowa.

A drugie skojarzenie: pukanie do drzwi. Chciałem coś państwu powiedzieć w związku z wodą jaką pijecie, można?

Wpuściliśmy gościa. Wąsa miał podkręconego szlachecko. Wyjął swoje przyrządy. Napuśćmy tej wody. Zobaczymy, co pijecie. A że tak na marginesie się zapytam, nie ma pan problemów z nogami? Nerki dobrze działają? Nie za bardzo? Ano właśnie... Nie można tak lekceważyć swego zdrowia. Niech państwo zobaczą co wy pijecie. Wsypię tylko do szklanki pewien odczynnik (odczynnik danielsa). Widzicie? Jakie to mętne, brudne... To Polska zabrudzona antysemityzmem, to świat zabrudzony nazywaniem Polaków antysemitami (niepotrzebne skreślić). Widzicie ten filtr? To filtr linii dizajnowej PFN. Płacicie, zakładacie i woda czysta jak kryształ. Wkłady wymienia się co 4 lata wraz z wyborami parlamentarnymi. Wieszacie filtr Świrskiego-Glińskiego i Polska czysta, zdrowa. No, żaden filtr nie jest wieczny. Dlatego musicie państwo zrobić zapas. Na 3 kadencje.

Trzecie skojarzenie: Zwykły handel obwoźny, akwizycja środków czyszczących. Chemia prosto z Nowego Jorku.

Kiedyś chodzili po mieszkaniach, teraz wchodzą do domów przez telewizor. Ooo, co my tu widzimy, oczerniają was? Mówią że jesteście antysemitami? Nic wielkiego. Tu mamy akurat taki środek czyszczący. Dwie, trzy godziny i Polska będzie jak nowa! Błysk i połysk! Ile buteleczek naszej Fundacji czyszczącej Narodowej szanowny pan bierze? Radzę zrobić zapas. Nie wiem, kiedy tu znowu będziemy, no niby można przez pocztę zamowić, ale trzeba czekać, przesylka może zaginąć. Najlepiej decydować się od razu. Chemia ADL-PFN. Czyści wszystko. Czyści oskarżenia o antysemityzm i czyści antysemityzm. Dwa w jednym. Kto nie zabrudzi, to nie poczyści. Dwupak budżetowo-filantropijny. Czyszczenie sprzężone. Awers i rewers.   Nie rysuje powierzchni. Przygotowuje powierzchnię do pokrycia lakierem bratniej miłości do eksploatatorów. Niemiecka jakość. Z komponentów argentyńskich...

Z filmu "Zniesławienie" wynika, że walka z antysemityzmem to złoty biznes dla umiejących z tego żyć...  Semitów. Kto nie widział tego filmu, ten będzie się do końca życia trząsł przed możliwością posądzenia o antysemityzm ;) Podaję link z podziałem filmu na kilka tematycznych części oraz z moim komentarzem i dokładnymi cytatami z listy dialogowej:  

https://www.salon24.pl/u/wawel/807177,film-znieslawienie-i-analiza-antysemityzmu-czyli-zagrac-na-poczuciu-winy

Walka z antysemityzmem NIGDY SIĘ NIE SKOŃCZY. Neomarksiści ze Szkoły Frankfurckiej, dlatego mogli ją „opatentować”i dostać znak towarowy od amerykańsko-izraelskiego Urzędu Patentowego, że zagwarantowali spełnienie warunku „perpetuum mobile”. Nie po to wymyślili walkę z antysemityzmem, by miała się kiedyś zakończyć i by ktoś mógł się z zarzutów oczyścić. Walka z antysemityzmem A TAKŻE Z OCZYSZCZANIEM KRAJU Z ZARZUTÓW ANTYSEMITYZMU jest wieczna, jak mumia Lenina. Bo to siostra bliźniacza walki z antykomunizmem...

Walka z antysemityzmem i faszyzmem oraz... oczyszczanie (np. kraju) z zarzutów antysemityzmu i faszyzmu  nigdy się nie skończą, bo zbyt wielu Żydów przewala w ich imię miliony... Wrzuca w przewód wentylacyjny ziarnka kaszy zarażone jajami molów spożywczych, by za dwa dni zapukać do drzwi z ofertą sprzedaży kulek antymolowych. Taki biznes. Żerujący na słabych, niepewnych siebie społeczeństwach. Oraz na społeczeństwach zinfiltrowanych (nie przez filtry do wody...) a także na społeczeństwach z dużą ilością... zasymilowanych przyjaciół. 

Dlaczego z taka samą pasją nie są zwalczane germanofobia, rusofobia, frankofobia? Bo na walce z nimi póki co, nie da się robić porządnej kasy i bo taka walka dowartościowałaby te narody, a przecież wartościowy – jak uczy ukochane w naszym sejmie Chabad Lubawicz – jest tylko jeden naród... 

Trzeba na każdym spotkaniu poselskim, na każdej konferencji prasowej, na posiedzeniach sejmu zadawać min.Glińskiemu pytania JAKIE DZIAŁANIA, PROJEKTY, PRZEDSIĘWZIĘCIA podjęła PFN w celu odbudowy polskiej myśli politycznej orientacji narodowej. Gdzie są powołane uchwałą sejmu komitety redakcyjne opracowujące „sejmowe edycje” (pod patronatem Sejmu RP) dzieł wszystkich w nowej, naukowej redakcji klasyków myśli prawicowej i narodowej (pierwsze z brzegu przykłady: Koneczny, Dmowski, Zieliński, Lutosławski, listę można ciągnąć długo). Projekty renesansu myśli narodowej i edycji jej klasyków można zainicjować w podobny sposób jak zainicjowano Wydanie Sejmowe Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego (które tak na marginesie powinno być ukończone w... 2018 r., ale coś nie słychać o tym końcu, może miliony dla drugiego Bratniego Narodu zatrzymały pracę nad polskim wieszczem?). Gdzie są pieniądze na prawicowe think-tanki, narodowe portale i sieci społecznościowe, prawicowe periodyki? Minister Gliński głosem Rostowskiego odpowiada: PINIENDZY NI MA  i wraz z min.Gowinem daje je Kusznierewiczom, Świrskim, Bilewiczom (do produkcji antysemickich pręgierzy na Polaków), Sznepfom et co. Bal, bal w operze. Wszelka dziwka majtki pierze...  

Wyraźnie widać, jaskrawo wręcz, że chrzescijaństwo i patriotyzm, to kreacje, w których PIS dość sztywno się porusza i czuje... Nie leżą one dobrze im. I to zdaje się, że nie leżą w żadnym pokoleniu, nawet trzecim. 

Aktualna ekipa wyraźnie bardziej gustuje w gestach, tromtadracjach i mowach pogrzebowych, niż w rzeczywistej „pracy u podstaw” (nie bójmy się tego pojęcia) orientacji narodowej. Patriotyzm kolorowych baloników, ławeczek, wstążeczek. Robią nas w balona. Od lipca 2017 r. jawnie robią. Przykre to.  Zmusza to nas, społeczeństwo do organizowania się w prawdziwe ruchy narodu polskiego, nie tylko narodowe „pisanki”, czyli JJ (jawne jaja). Sprzedaje się nam INFANTYLNĄ WERSJĘ PATRIOTYZMU, wersję podrobioną, podsuniętą i czekającą na podpis rozmaitych danielsów, tyrmandów, shmulów. Dają nam UPADLAJĄCY PATRIOTYZM, komiczną wolność. I nakazują zdobywanie certyfikatu "pożądanego i porządnego patrioty". Pożądany (przez diasporę, UE i Tel-Awiw) patriota zaklina się, że to nie on napadł na Polskę w 39 r., że to nie on współorganizował holocaust i że nigdy nie miał żadnej niemiłej myśli o Żydach, bo bardzo kocha Żydów. I eta wsio... Cały patriotyzm. To 3 komponenty nowoczesnego patriotyzmu. To już chyba lepszy był ten polegający na zbieraniu psich kup... Lepiej milczeć niż kpić z samego siebie i dawać się poniżać. Może dlatego komiczne są i upadalające nasz patriotyzm i nasza wolność -  bo... wręczone przez innych a nie wypracowane w znoju przez nas samych... 

A tak na marginesie, to jakoś ucichło z pomysłem Prezesa odbudowy polskich zamków, „zamków kazimierzowskich”? Gotówka poszła na Przyjaciół? Kiedyś mówiło się: Jej mąż ma przyjaciółkę. Co znaczyło, że chodzi na lewo. Dziś Polska ma przyjaciela, na utrzymaniu. Dmowski nazywał to przykre zjawisko: wróg wewnętrzny. 

Okupacja mentalna to specyficzny stan państwowości. Właśnie próbuje się nas tresować, oswajać z tym stanem.

Rok 2018 to rok 100-lecia odzyskania Niepodległości. Nie łudźmy się. Prawdziwe policzki i ciosy w twarz dopiero nas czekają. Właśnie w listopadzie. To będzie prawdziwy listoPAD. Na kolana.

Odzyskanie niepodległości fizycznej a odzyskanie niepodległości mentalnej, duchowej – to dwie różne sprawy. I wcale nie chodzą parami.

Okupacja mentalna w rezultacie skutkuje okupacją fizyczną i to bardziej głęboką niż ta zaprowadzana i utrzymywana czołgami...

Musi starczyć nam sił na organizowanie się, na formowanie ruchów, think tanków, zalążków i grup inicjatywnych przyszłych partii, partii wolnych od sprzedawczyków i ludzi o niewolniczej mentalności, na prace programowe nad odrodzeniem świadomości i myśli narodowej.

 =============================

 ANEKS  (Dziękuję blogerowi Pollux za zwrócenie uwagi na najnowszy tekst Zybertowiczów)

Wybaczającego błędy PiS nie będzie? Kolejnej szansy na rekonstytucję narodu polskiego może nie być

Nasz poprzedni felieton kończy przestroga skierowana do rządzących: „Naród polski tym razem nie wybaczy. Bo być może drugiej szansy na rekonstytucję narodu nie będzie”. O co właściwie nam chodzi? Pisaliśmy, że – w odróżnieniu od innych ugrupowań – Prawo i Sprawiedliwość łączą ze swymi wyborcami więzi szczególne. Więzi serdeczne, wspólnotowe, nie tyle głębokie, ile w istocie głębinowe. Więzi wynikające z poczucia, że PiS, często personifikowane przez autorytet Jarosława Kaczyńskiego, to ugrupowanie jedyne, dla którego naród polski jest nie tylko bardzo ważny. Z przekonania, że jedynie PiS posiada zdolność do ocalenia przed historycznymi zawirowaniami depozytu naszych przodków. Że nadzieje pokładane w PiS sięgają daleko poza zwykły kontrakt wyborcy–politycy, że są serdecznym związkiem krwi. Oraz, że – uwaga! – „kara” za zerwanie takiego związku będzie o wiele bardziej poważna niż kara za puste obietnice PSL, SLD czy PO. Ale jest jeszcze drugi wymiar spraw, sygnalizowany przez słowa „być może drugiej szansy na rekonstytucję narodu nie będzie”.

Samo pojęcie „rekonstytucja”, z łaciny „odnowienie”, „odbudowanie”, „przywrócenie czegoś”, wcale nie wydaje się fajne. Brzmi staroświecko i poważnie. I jeszcze do tego ten „naród”. Z takimi pojęciami są tylko kłopoty. Po co niepotrzebnie się spinać, przecież mamy XXI w., żyjemy w zjednoczonej Europie?!

W grudniu 2015 r., gdy posłankę opozycji „Wyborcza” zapytała: „Co będzie z kulturą pod rządami PiS?”, otrzymaliśmy odpowiedź: „Jeśli spełnią się zapowiedzi Glińskiego, to kultura będzie bardzo historyczna. Prof. Gliński powiedział, że najważniejszym wydarzeniem w przyszłym roku będzie rocznica chrztu Polski. A ja chciałabym przypomnieć, że w przyszłym roku Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Konkurs na ESK miał na celu scalenie Europy, solidarność Europy. To jest najważniejsza rzecz w przyszłym roku w kulturze, a nie symbole historyczne. Jeśli prof. Gliński o tym nie wie, to znaczy, że tak naprawdę nic nie wie o sytuacji w polskiej kulturze”.

W roku 1989 dostaliśmy szansę na bycie gospodarzem we własnym domu. Kto tę szansę dostał? Naród po serii katastrof cywilizacyjnych. Pamiętamy, że wyraźnie uświadomiliśmy to sobie po lekturze „Eseju o duszy polskiej” prof. Ryszarda Legutki (Kraków, OMP, 2008). Zabory, dwie wojny światowe, hitlerowska okupacja, dekady komunizmu – to wszystko nie tylko zaburzyło procesy rozwoju gospodarczego, kulturowego oraz państwowego, lecz także w pewien sposób – niszcząc elity – przetrąciło narodowi kręgosłup. Tymczasem, jak pokazał Legutko, po roku 1989 zadania odbudowy tożsamości i tkanki narodowej nie postawiono na poczesnym miejscu. Odwrotnie: środowiska, które w Polskę zakotwiczoną w tradycji narodu i jego związku z Kościołem katolickim wierzą, musiały walczyć o politykę historyczną z aktywistami pedagogiki winy.

To, jak zmienia się Polska pod rządami dobrej zmiany, wywołuje duże zainteresowanie i zaniepokojenie elit UE. Tworzymy bowiem idącą pod prąd lewacko-liberalnej poprawności politycznej alternatywę dla wizji świata bez religii, bez narodów, bez patriotyzmu, bez rodziny jako kośćca tkanki społecznej. Pomińmy kwestię utopijności tej wizji samodoskonalącego się Zachodu. Najbardziej nawet szalone rozwiązania, gdy za pomocą pieniędzy i władzy są w życie wcielane, potrafią świat społeczny głęboko przeorać (totalitaryzmy wieku XX dostarczyły aż nadto przykładów). Rzecz w tym, że jeśli dobra zmiana przegra, to walec okołoglobalistyczny, walec demoliberalnych konwulsji, choć zwichrowany, może doprowadzić do sytuacji, w której kolejnej szansy na rekonstytucję narodu polskiego nie będzie. Może wygrać projekt Unii, która Polskę „zmodernizuje” przez depolonizację i dechrystianizację. Bez sukcesu dobrej zmiany nie będzie zatem nie tylko narodu polskiego, lecz być może nawet tkanki narodotwórczej zdolnej do kolejnego zrywu. Nie będzie komu wybaczać Prawu i Sprawiedliwości jego błędów

KATARZYNA I ANDRZEJ ZYBERTOWICZOWIE

autor: Andrzej Zybertowicz

"Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ostatnio wraz z zespołem wydał "Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat" [Kraków: Wydawnictwo Kasper]( http://www.wydawnictwokasper.pl/?5,zybertowicz)

Tekst ukazał się na Salon24 w dniu 22 kwietnia 2018r

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy różnicy. To amatorka firmy Ipsos ze swoim exit pollem w wieczór wyborczy. Oto kilka spostrzeżeń świeżo po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Firma badawcza Ipsos odpowiedzialna za exit poll powinna zapaść się pod ziemię po kompromitującej wpadce stawiającą pod znakiem zapytania zatrudnienie jej

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(328) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(375) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(496) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)


06 Czerwca 2024

Premierze, albo dymisje, albo przyznanie się do kłamstwa. Czy Donald Tusk wiedział o zarzutach dla żołnierzy, gdy robił spektakl na granicy?

(657) Marek Pyza

Donald Tusk jeździ po terenach przygranicznych, ściska się z żołnierzami i strażnikami granicznymi, wygłasza tyrady o państwie stojącym za nimi...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 1 minuta i 46 sekund.)