Ludzkie losy

Adam Stalony-Dobrzański - twórczośćTekst będzie opowiadał o malarzu, autorze witraży i polichromii, człowieku Wiary, świadku swych czasów – znawcy symboliki jako języka sztuki, zwłaszcza sakralnej. Już samo to ostatnie nie jest wcale dziś codziennością. Można jeszcze dodać – będzie mowa nie tylko o twórczości, ale i o przekazie życia ortodoksyjnego wiernego prawosławia, dającego mimo to, swe usługi dziś Świętemu, Janowi Pawłowi i Kościołowi Katolickiemu. Mowa więc będzie nie tylko o artyście, ale i praktyku ekumenizmu nie zaprzeczającego swej gorącej i praktycznej wierze. Skomplikowane? Może dla nas, dziś – tak. Jednak na wstępie musimy zadać pytanie czy w stosunku do Jego czasów w istocie doświadczamy rozwoju czy regresu i myśli i wiary. Sami oceńmy. 
Nazwisko  Adam Stalony-Dobrzański

 

Wladyslaw Czyzewski mWładysław Czyżewski

Mieszkając we Francji jego fantazja i brawura "zaprowadziły" go do Legii Cudzoziemskiej. Od czerwca do października 1930r. walczył w Maroku i Algierze.      
W momencie wybuchu II wojny światowej Władysław pracował w Czchowie przy budowie zapory. Jako główny magazynier odpowiadał za zabezpieczenie budowy przed nadejściem Niemców. Jako ostatni opuścił zaporę i szczęśliwie dotarł do domu przy ul. Katedralnej 9. Jego siostra Janina była już mężatką. 12.01.1938r. wyszła za mąż za Jana Żmudę.

Czekanie ma sens. Na co? Na to co przyjdzie. Co przyniesie los. Czy się sprawdzimy , czy wytrwamy. Nawet gdy jest bardzo ciężko gdy pojawi się cierpienie po utracie kogoś bliskiego , kto wysłuchał , zrozumiał,  podał pomocna dłoń , inspirował , motywował do działania . Był jak anioł,  który oddał swoje skrzydła , całe piękno swojej duszy , aby nadal rozkwitało i przynosiło owoce , którymi trzeba się podzielić i rozpalić innych .Jak ważne jest aby , aby wykorzystać każdą chwilę , która mamy , bo ona już nigdy się nie powtórzy , nie zmarnować szansy.

Z inicjatywy Jana Kościuszko, tradycyjnie, w ostatnią niedzielę przed Świętami Bożego Narodzenia krakowski Rynek przemieni się w największy w Polsce wigilijny stół. Po raz pierwszy w historii wydarzenia potrzebujący otrzymają nie tylko gorące posiłki, ale będą mogli skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Na Rynku Głównym powstanie szpital, w którym pomoc otrzyma nawet kilkaset osób.

 

Władysław CzyżewskiWładysław Czyżewski

mając dwadzieścia lat, sześć najlepszych, młodzieńczych lat poświęcił ojczyźnie ( POW i Legiony Piłsudskiego, patrz cz.1 ). By walczyć za Polskę przerywał naukę w gimnazjum, potem w seminarium, kończąc edukację po II roku Seminarium Nauczycielskiego.
Po śmierci ojca musiał pomyśleć o utrzymaniu matki i siostry, a ponieważ miał już roczną praktykę w majątku Gromadzice, zatrudnił się w Bidzinach.